Descàrrega

  1. Data/hora prevista de la descàrrega.
  2. Data/hora prevista que el vaixell estiga preparat per a surtir a l’haver conclòs les operacions en planta.