Fonts d’energia

Les fonts d’energia es classifiquen en:

Renovables: les que es produïxen de forma contínua i que, per tant, són inesgotables davant del consum humà, com són l’energia solar, l’eòlica, la hidràulica, la geotèrmica o la biomassa.

No renovables: aquelles que existeixen en quantitat limitada i que, per tant, una vegada empleades en la seua totalitat no poden substituir-se. En esta categoria s’enquadren l’energia nuclear i els combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas natural.

sol

En els últims anys el gas natural s’ha convertit en una de les principals fonts energètiques gràcies al seu paper de suport a les energies renovables, la seua contribució a la reducció de les emissions i la seua major eficiència. Així mateix, ofereix grans possibilitats d’ús per la seua possibilitat d’utilització amb diferents tecnologies en tots els sectors, el seu major rendiment energètic i baix nivell d’emissions, la seua abundància i disponibilitat general i el seu cost assequible.