Reserves Mundials

El Gas Natural es troba en jaciments subterranis. Una vegada extret, se separen els components pesats i s’eliminen impureses per a procedir al seu transport per gasoducte, bé cap als punts de consum, bé cap a les plantes de liqüefacció, per a transportar-ho posteriorment en vaixells metaners, en forma de GNL.

Reservas mundiales

Les reserves de Gas Natural són abundants en tot el món. Les reserves provades, aquelles que tenen una certesa superior del 90% per a la seua explotació en el moment de la seua avaluació s’han estimat en 196 mil bcm en 2016, un 11,9% superior a les d’una dècada abans, i equivalen al consum dels pròxims 50 anys. Per les seues característiques tècniques, el gas natural té cada vegada majors aplicacions i usos industrials i domèstics, per la qual cosa la seua demanda i consum presenten un augment constant.

A més, l’avanç tecnològic està permetent l’accés en condicions econòmiques a jaciments de gas no convencionals. Actualment, el 95% del gas no convencional procedeix dels Estats Units, però hi ha projectes d’exploració en tots els continents.

Espanya és un dels països europeus amb major diversificació en la seua importació d’esta font d’energia. En 2016 es van comptabilitzar fins a 12 orígens distints, destacant Algèria, Nigèria, França i Qatar.