Informació de les características del port i barco

Informació de les característiques del port i barco: cada planta disposarà de la informació relativa a característiques i tipologia del punt d’atracada.

Acces al procediment d’operació de buques de GNL de la terminal de Saggas

 Acces a les característiques técniques de l’atraque de Saggas en el port de Sagunt