Certificacions

logo1_es_g

Sistema de Gestió de la Qualitat conforme amb la Norma UNE-EN ISO 9001

El certificat de conformitat amb la ISO 9001 va ser concedit a Saggas l’onze de desembre del 2008.

La norma internacional ISO 9001 especifica els requisits per a un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGC), centrant-se en l’eficàcia de la gestió de la qualitat per a complir als requisits del client. D’esta manera, resulta una ferramenta imprescindible per a l’orientació dels processos cap al client, i proporciona un punt de partida que permet a les organitzacions avançar cap a l’excel·lència.

ico_pdfs Certificat de Sistema de Gestió de la Qualitat


logo3_es_g

Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball conforme amb l’estàndard OHSAS 18001

El certificat de conformitat amb OHSAS 18001 va ser concedit a Saggas el dotze de desembre del 2008.

OHSAS 18001 és un estàndard voluntari que establix els requisits per a avaluar i certificar el sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball (SST). Proporciona a les organitzacions un model de sistema que permet identificar i avaluar els riscos en el treball i els requisits que la llei exigix en cada cas. Així mateix, definix la política, estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, la planificació de les activitats, els processos, procediments, recursos, etc., necessaris per a desenrotllar, posar en pràctica, revisar i mantindre un sistema de gestió de SST.

OHSAS 18001 es basa en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar, Fer, Verificar, Actuar)

ico_pdfs Certificat de Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball


logo2_es_g

Sistema de Gestió Ambiental conforme amb la Norma UNE-EN ISO 14001

El certificat de conformitat amb la ISO 14001 va ser concedit a Saggas l’onze de desembre del 2008.

La norma ISO 14001 oferix a les organitzacions la possibilitat de sistematitzar els aspectes ambientals que es generen en cada una de les activitats que exercixen, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics. D’esta manera, l’organització es posiciona com socialment responsable, diferenciant-se de la competència i reforçant, de manera positiva, la seua imatge davant de clients i consumidors. Entre altres avantatges ambientals, optimitzarà la gestió de recursos i residus, reduirà els impactes ambientals negatius derivats de la seua activitat o aquells riscos associats a situacions accidentals.

ico_pdfs Certificat de Sistema de Gestió Ambiental


logo4_es_g

Reglament Europeu d’Ecogestió i Ecoauditoría (EMAS)

Saggas es troba inscrit en el Registre de Centres de la Comunitat Valenciana amb Sistemes de Gestió Ambiental conforme al reglament (CE) 761/2001, des del veint-i-cinc de març del 2009.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglament Comunitari d’Ecogestión i Ecoauditoría) és una normativa voluntària de la Unió Europea que reconeix a aquelles organitzacions que han implantat un SGMA (Sistema de Gestió Mediambiental) i han adquirit un compromís de millora contínua, a més de contemplar el compliment de la legislació ambiental, verificat per mitjà d’auditories independents. Les organitzacions reconegudes amb l’EMAS tenen una política mediambiental definida, fan ús d’un sistema de gestió mediambiental i donen compte periòdicament del funcionament del dit sistema a través d’una declaració mediambiental verificada per organismes independents.

ico_pdfs Certificat de EMAS