Desenvolupament del Factor Humà

La direcció de Saggas manté i promou el compromís de tots els seus treballadors amb els principis de la present política mitjançant programes de formació continuada d’aquelles persones implicades en la gestió i operació de les seues instal·lacions. L’objectiu d’aquesta política és comptar amb un equip humà qualificat, sensibilitzat i altament especialitzat, tant en els serveis que presta de forma directa als seus clients, com en aquells aspectes relacionats amb la prevenció de riscs i l’actuació davant de possibles situacions d’emergències.

Amb el mateix fi, Saggas fomenta la participació de tot el seu personal en la cultura i política empresarial. Per a això s’estableixen els mitjans necessaris que garantisquen una comunicació fluida, canals de consulta oberts i una informació permanent entre totes les parts interessades, tant internes com externes (inclosos els proveïdors i contractistes), per a comunicar els procediments i requisits aplicables, i coordinar i supervisar les seues activitats per tal d’aconseguir els més elevats nivells de seguretat i de protecció del medi ambient.