Millora Contínua

Saggas ha establert un compromís d’anàlisi i millora continus de les seues pràctiques amb l’objectiu d’afavorir la reducció de riscs i fomentar l’avaluació periòdica del Sistema de Gestió, detectar aquells riscs o desviacions que pogueren produir-se, investigar les causes que el produeixen i implantar els mecanismes de prevenció i actuació adequats a cada situació per tal d’aconseguir millorar l’eficàcia del sistema.

La promoció i assumpció dels valors descrits en la present política és la millor inversió per a aconseguir l’excel·lència en el procés productiu de Saggas, reduint així tant els accidents com les seues conseqüències.