Responsabilitat Social

Saggas manté un compromís ferm amb la societat que se sustenta en la integració global de totes les seues actuacions davall uns codis de funcionament que comprenen, a més dels principis ètics de gestió del negoci, criteris d’actuació responsable amb totes les persones i col·lectius amb els que Saggas manté relació (accionistes, proveïdors, clients, entorn, empleats, etc.). SAGGAS condemna contundentement qualsevol tipus de comportament il·legal perquè a més de contravindre les disposicions legals, és contrari als principis ètics, que es configuren com a valors clau de la Companyia per a aconseguir els seus objectius empresarials. Un objectiu prioritari de Saggas és garantir que la prestació de les activitats regulades que constituïxen el seu objecte social es realitze en termes d’objectivitat, transparència i no discriminació. La Responsabilitat Social de Saggas comprén quatre grans àrees: la gestió transparent del negoci, els recursos humans, el medioambiente i l’entorn en què opera.

La companyia recolza des del seu inici aquelles iniciatives que afavorixen el desenrotllament econòmic, cultural i social de Sagunt i de la comarca del Camp de Morvedre i, per extensió, del conjunt de la societat.

Per a això ha creat canals de comunicació amb institucions, empresaris, universitats, associacions de veïns, centres escolars i altres col·lectius que perseguixen este mateix fi. El seu vincle amb l’entorn es concreta en nombroses actuacions dins de la Responsabilitat Social, integrada en el dia a dia de l’empresa.

Descàrrega el Codi Ètic de Saggas

[soliloquy id=”2898″]