Compromis amb el medi ambient

La Responsabilitat Social Corporativa és el conjunt de compromisos ètics, socials i mediambientals que voluntàriament assumix un projecte empresarial perquè se sent part activa de la societat i per tant desitja contribuir al seu progrés econòmic i social i conseqüentment a la millora de la qualitat de vida de les persones. El conjunt d’accions de Responsabilitat Social desenvolupades per SAGGAS responen a un fermcompromís social i amb el medi ambient. El compromís amb el medi ambient és objectiu prioritari en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa de SAGGAS. L’energia és part fonamental de l’activitat econòmica i de la vida social de qualsevol societat i, per tant, el desenvolupament energètic ha de desenvolupar-se d’una manera planificada i responsable.

El nostre compromís mediambiental es concreta en:

a) Compliment escrupolós de la legislació mediambiental internacional, nacional, autonòmica i local: És una actitud coherent amb la nostra cultura el compliment de tota la legislació aplicable a la nostra activitat empresarial, especialment aquella legislació destinada a la protecció del medi ambient (Declaració d’Impacte Ambiental, Autorització d’Abocament d’Aigües al Mar, Emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle,…)

b) Col·laboració amb les Administracions Públiques: Prestar suport a les diferents administracions públiques en la recerca de solucions als problemes mediambientals. Col·laborar en actuacions l’objectiu fonamental del qual siga la preservació i cuidat del medi ambient.

c) Incorporació de criteris de gestió, direcció i producció compromesos amb el medi ambient: El compromís amb l’adopció de les mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació ambiental o per a minimitzar els seus efectes en el cas que es produïra qualsevol contingència, de conformitat amb el que preveuen les normes internacionals i del nostre país. La implantació de sistemes de bones pràctiques ambientals en el desenvolupament de la nostra activitat, el que suposa vetlar pel respecte mediambiental dels nostres proveïdors i perquè els nostres empleats desenvolupen conductes acords amb estos compromisos. El foment de la informació, educació i la formació ambiental entre els nostres públics i la societat en general, col·laborant amb els organismes implicats en esta tasca, siguen públics o privats, en l’àmbit de la nostra activitat.

Declaració ambiental


ACTIVITATS

– VI concurs de Medi Ambient de SAGGAS: “Nostres parcs naturals”

La sisena edició del concurs de Medi Ambient dirigit a empleats i les seues famílies ha tingut com a objectiu posar en valor l’entorn natural de Sagunt. Davall el lema: “”Nostres parcs naturals”, els concursants havien de presentar fotografies sobre els espais naturals protegits de Sagunt i el seu entorn.

El concurs consta de tres categories: els menors de 10 anys han participat en la modalitat de dibuix i els majors de 10 anys i treballadors ho han fet en la modalitat de fotografia. Els premis han consistit en objectes tecnològics com smartwatch i tablets, així com obsequis solidaris d’UNICEF. Aprofitem per agrair a tots la seua participació i donar l’enhorabona als guanyadors.

Ganadores V Concurso de dibujo