Compromis amb el medi ambient

La Responsabilitat Social Corporativa és el conjunt de compromisos ètics, socials i mediambientals que voluntàriament assumix un projecte empresarial perquè se sent part activa de la societat i per tant desitja contribuir al seu progrés econòmic i social i conseqüentment a la millora de la qualitat de vida de les persones. El conjunt d’accions de Responsabilitat Social desenvolupades per SAGGAS responen a un fermcompromís social i amb el medi ambient. El compromís amb el medi ambient és objectiu prioritari en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa de SAGGAS. L’energia és part fonamental de l’activitat econòmica i de la vida social de qualsevol societat i, per tant, el desenvolupament energètic ha de desenvolupar-se d’una manera planificada i responsable.

El nostre compromís mediambiental es concreta en:

a) Compliment escrupolós de la legislació mediambiental internacional, nacional, autonòmica i local: És una actitud coherent amb la nostra cultura el compliment de tota la legislació aplicable a la nostra activitat empresarial, especialment aquella legislació destinada a la protecció del medi ambient (Declaració d’Impacte Ambiental, Autorització d’Abocament d’Aigües al Mar, Emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle,…)

b) Col·laboració amb les Administracions Públiques: Prestar suport a les diferents administracions públiques en la recerca de solucions als problemes mediambientals. Col·laborar en actuacions l’objectiu fonamental del qual siga la preservació i cuidat del medi ambient.

c) Incorporació de criteris de gestió, direcció i producció compromesos amb el medi ambient: El compromís amb l’adopció de les mesures necessàries per a evitar qualsevol risc de contaminació ambiental o per a minimitzar els seus efectes en el cas que es produïra qualsevol contingència, de conformitat amb el que preveuen les normes internacionals i del nostre país. La implantació de sistemes de bones pràctiques ambientals en el desenvolupament de la nostra activitat, el que suposa vetlar pel respecte mediambiental dels nostres proveïdors i perquè els nostres empleats desenvolupen conductes acords amb estos compromisos. El foment de la informació, educació i la formació ambiental entre els nostres públics i la societat en general, col·laborant amb els organismes implicats en esta tasca, siguen públics o privats, en l’àmbit de la nostra activitat.

Declaració ambiental


ACTIVITATS

– V CONCURS DE DIBUIX SAGGAS SOBRE EL MEDI AMBIET

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, Saggas ha convocat la quinta edició del concurs de dibuix “Un medi ambient per tots”. Aquesta edició, que ha comptat amb una única categoria davall el tema “La Natura”, ha tingut per objectiu profunditzar en el concepte de sostenibilitat plantejat com el llegat mediambiental que deixem els adults i que suposa el punt d’inici per a les pròximes generacions. Amb aquest enfocament, enguany s’ha promogut també la participació dels empleats que han elaborat plantilles que, posteriorment, han sigut completades pels més menuts.

Els dibuixos premiats en aquesta edició han sigut els elaborats per Adrián i Cèsar, Pablo i Alfonso, i Marta i Irene. Els premis han estat relacionats amb la tecnologia i la mobilitat sostenible. Els treballs s’exposen en les instal·lacions de la Planta.

Ganadores V Concurso de dibujo