Usos i advantatges del Gas Natural

Les aplicacions del Gas Natural creixen cada dia tant en l’àmbit industrial com en el domèstic.

Sector domèstic

Usos més comuns

 • Cuina
 • Aigua calenta sanitària
 • Calefacció
 • Aparells biotèrmics
 • Assecat
 • Ximeneres
 • Sistema centralitzat

Avantatges:

 • Continuïtat en el subministrament
 • Màxim aprofitament energètic
 • Potència il·limitada
 • Diversos usos amb alt poder energètic
 • No requerix magatzematge
 • Eficiència energètica

Sector comercial

Usos més comuns

 • Cogeneració
 • Climatització de grans espais

Avantatges

 • Sense limitacions d’ús per quantitats demandades
 • Alt poder calorífic
 • Els aparells són còmodes i moderns
 • Instal·lació integrada en els nous equipaments dels edificis
 • No requerix emmagatzemament
 • Eficiència energètica

Sector industrial

Usos més comuns

 • Cogeneració
 • Trigeneració
 • Producció de vapor
 • Calfament de forns
 • Fosa
 • Assecadors
 • Oxicorte
 • Assecat i calfament
 • Matèria primera en altres processos industrials

Avantatges

 • Respectuós amb el medi ambient
 • Evita emmagatzemaments
 • Eficiència energètica
 • Possibilita la innovació en els processos productius, millorant les qualitats
 • Energia neta

Sector transport

Usos més comuns

 • Turismes i furgonetes
 • Vehicles pesats urbans (autobusos i camions d’arreplega de residus)
 • Camions
 • Ferrocarril
 • Maquinària industrial (carretons elevadores)
 • Transport marítim

Avantatges

 • Estalvi en combustible
 • Menors emissions d’òxid de nitrogen i CO2.
 • Silenciosos
 • Subjecte a subvencions