Compatibilidat de vaixells

METANERS

Els metaners són vaixells construïts per al transport de Gas Natural Liquat (GNL) des dels països productors de gas natural als països consumidors. Les característiques tecnològiques d’estos vaixells són molt sofisticades, ja que el gas ha de mantindre’s a una temperatura constant de -160°C durant llargs recorreguts. Són vaixells amb una capacitat de càrrega d’entre 30.000 i 150.000 m3.

Compatibilidad de buques

Els metaners son cada vegada més eficients y son capaços de reduir l’efecte boil-off (GNL que es reconvertix a gas). Gràcies a estos avanços, aqueixes quantitats mínimes de gas es reutilitzen com a combustible per al vaixell, i la resta és novament convertit a GNL. El nombre de vaixells metaners creix any rere any per a satisfer una demanda de gas cada vegada més creixent a nivell mundial. Segons les últimes dades disponibles, la flota de vaixells metaners se situa en l’actualitat en una xifra superior als 160 vaixells. Es tracta d’una activitat en expansió, que es va iniciar en 1959, data en què es va transportar per primera vegada una càrrega de GNL per mar des de Louisiana, Estats Units, a l’Illa Canvey, al Regne Unit. En l’actualitat, la planta de regasificació de Sagunt pot rebre vaixells Q-Flex (216.000 m3) i Q-Max (265.000 m3).