Gas Natural

El gas natural és el combustible fòssil de menor impacte mediambiental ja que per les seues característiques permet una combustió eficient, contribuint a la millora de la qualitat de l’aire, amb baixes emissions de NOx, SO2 i partícules sòlides.

Estes característiques han permés al gas natural postular-se com un combustible alternatiu clau en el procés de descarbonització progressiva del sector energètic al facilitar el desenrotllament de les energies renovables. El gas natural aporta una reserva energètica flexible per a protegir el caràcter intermitent de les energies renovables, contribuint a garantir la competitivitat, l’eficiència i la seguretat energètica.

Així mateix, és un important actiu per al desenvolupament de noves tecnologies de mitigació davant del canvi climàtic. Per això, s’ha convertit en una font clau per al desenrotllament de la política energètica a llarg termini de la Unió Europea fixada en les resolucions del Parlament Europeu sobre el “Full de Ruta de l’Energia per 2050”, “Full de ruta cap una economia hipocarbònica competitiva en 2050” i el “Full de ruta cap a un espai únic europeu de transport: per una política de transports competitiva i sostenible”.