La nostra empresa

Sagags és la societat propietària de la planta de regasificació de Sagunt la missió de la qual és gestionar l’operació comercial i manteniment de la planta de regasificació de Sagunt. D’ella formen part grans companyies energètiques i d´infraestructures, com són Enagás Transport, Osaka Gas UK i Oman Oil Holdings Spain.

saggas

El procés productiu que es desenvolupa en la planta de regasificació de Sagunt comprén la recepció, emmagatzemament i expedició de gas natural. El gas natural liquat arriba a la planta en vaixells metaners, es procedix al seu emmagatzemament, es torna al seu estat gasós i es canalitza a la xarxa de general de gasoductes, previ mesurament i odorització.

La planta de regasificació de Sagunt és una infraestructura energètica bàsica per a l’Estat espanyol, ja que permet satisfer fins al 25% de la demanda de gas de tot el país. A més, proporciona a la Comunitat Valenciana, una de les principals zones consumidores de gas natural d’Espanya, un punt d’entrada de gas, del que abans mancava, passant de ser una comunitat autònoma deficitària a excedentària, des del punt de vista energètic.

Saggas desenvolupa la seua activitat assumint uns compromisos bàsics, derivats de la seua pròpia raó de ser i objecte social, com són:

1. Assegurar el subministrament d’una font energètica bàsica, com és el gas natural, a un punt de gran consum (la Comunitat Valenciana) i del conjunt del territori espanyol, que manifesta una demanda creixent d’esta font d’energia.

2. Aportar eficiència al Sistema Gasístic Nacional, en aprofitar la proximitat d’un punt d’entrada de gas i un punt de consum del gas (Comunitat Valenciana). Donada la seua estratègica ubicació dins de l’Arc Mediterrani, destaca la proximitat de la planta, per dies de navegació, als principals països productors d’Àfrica i Orient Mitjà, la qual cosa contribuïx a la disminució de riscos derivats del transport. Al mateix temps, s’ubica en l’epicentre de la Comunitat Valenciana, en una zona de gran consum industrial i domèstic de gas natural.

3. Seguretat del subministrament, en estar localitzada en zona d’alt consum, podent atendre subministraments de zones adjacents en cas de fallades d’altres infrastructures gasistes.